ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

ნომერი 3 2019 გამოცემა 1

17 ივლისი 2019

ნომერი სრულად

სტატიები

  • ნიკა პირველაშვილი - ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ამ პროცესში

  • დავით გვენეტაძე - მომხმარებელთა სურსათის უვნებლობის საკითხის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი

  • გიორგი ცაგურია - საქართველოს მოგების გადასახადის მოდელის კრიტიკული შედარებითი ანალიზი ევროკავშირის ანალოგებთან (უპირატესად ესტონურ მოდელთან)

  • ავთანდილ კუჭავა - საიდუმლოს ფარდის ახდა: გადასახადებისგან თავის არიდება, დირექტორების, პარტნიორებისა და კომპანიების ცხოვრება

  • გივი ადამია - არაპირდაპირი მყიდველი როგორც კარტელური გარიგებისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე უფლებამოსილი პირი

სიახლეები

მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.