მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.

 

 

ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

დონაცია

Text messaging is the most popular data service in the world and just about everyone knows how to use it.

Recent studies even show that 94% percent of smartphone users 70 and older are sending text messages on a weekly basis. Now add in the fact that a majority of donors have reported text messaging as a great way for nonprofits to engage them, and it makes using text-to-donate an amazingly effective method for gaining donations from donors of all ages.

Oh, and don’t worry that you may be bothering your donors by sending them text messages. Remember, if they ever decide they don’t want to receive any more texts from your organization, it’s extremely easy for them to unsubscribe by simply replying “STOP.”