მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.

 

 

ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

საკონტაქტო ინფორმაცია

We'll never share your email with anyone else.
We'll never share your email with anyone else.
We'll never share your email with anyone else.

    ელ-ფოსტა: editors@georgianlawjournal.org

Mission Statement

Fostering dialogue between Georgian and Europeanlegal communities and promotion of Georgia’s European aspirations through providing an expert overview of the important legal developments pertaining to the rule of law, human rights & democracy, free market economy, Europeanization of the legal culture & legal education, and the approximation of Georgian legislation with the European Union law