მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.

istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
You can reach nightly and hourly escort female partner advertisements 24/7. Your escort female friends are the most recent taksim escort profiles of girls. We offer escort ladies of all kinds tbilisi escort where you can find women.
istanbul taksim escort female partner and escort ladies are here for you, Vip escort ladies without borders. The latest istanbul escort girls' profiles on our Istanbul escort site. Taksim escorts site, taksim escorts lady and escort kartal escort girl profiles.
Girls in Georgia Escort in Tbilisi Escort in Batumi Escort in Kutaisi Escort in Poti Escort in Rustavi VIP Escort Girls in batumi escort in Batumi offer escort service and erotic massage. Tbilisi and call girls from escort agencies are waiting you.

ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

SUBMISSIONS

წარმოდგენილი სტატიები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

სტატიის ენა:  მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალი ორენოვანია, სტატიის წარმოდგენა უმჯობესია მოხდეს ინგლისურად. მიუხედავად ამისა, სტატიის პუბლიკაციისთვის შერჩევის შემთხვევაში, ჟურნალი სტატიას თარგმნის ინგლისურად.

სიტყვათა რაოდენობა: სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5000 სიტყვას, სქოლიოს, შემოკლებების და ავტორის შესახებ დეტალების ჩათვლით.

სტილი:

ფორმატი: ყველა სტატია უნდა იქნას წარმოდგენილი Microsoft Word ფორმატში.

ფონტი: Times New Roman 12, ძირითადი ტექსტი დაშორება ხაზებს შორის ორმაგი, სქოლიო Times New Roman, 10, დაშორება ხაზებს შორის ერთი

სათაური: გთხოვთ, მიუთითოთ სტატიის და სტატიის ნაწილების დასათაურების დონე თქვენს სტატიაში

პირველი დონის დასათაურება (მაგ. შესავალი, დასკვნა) უნდა იყოს მსხვილი შრიფტით, ხაზზე, პირველი არსებითი სახელი იწყება დიდი ასოთი. პირველი დონის სათაურები უნდა დაინომროს, როგორც, 1,2,3, და აშ.

მეორე დონის დასათაურება უნდა იყოს მსხვილი, დახრილი შრიფტით, ხაზზე პირველი არსებითი სახელი დიდი ასოთი. მეორე დონის დასათაურება უნდა დაინომროს როგორც, 1.1,1.2,1.3 და ა.შ.

მესამე დონის დასათაურება უნდა იყოს დახრილი შრიფტით, საწყისი არსებითი სახელი დიდი ასოთი. მესამე დონის დასათაურება უნდა დაინომროს, როგორც 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 და ა.შ.

ლიტერატურა: გამოიყენეთ ოქსფორდის სტილის მითითება. მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://guides.is.uwa.edu.au/ld.php?content_id=14872881

გთხოვთ, ლიტერატურა მიუთითოთ სქოლიოში.

ავტორის დეტალები: გთხოვთ, დაამატოთ ყველა ავტორის სრული სახელწოდება, აკადემიური ხარისხი, შენიშვნები და ელ.ფოსტის მისამართები.

აბსტრაქტი: სტატიას უნდა ერთვოდეს არაუმეტეს 300 სიტყვის აბსტრაქტი. შესაბამისი მინიშნება შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://authorservices.taylorandfrancis.com/abstracts-and-titles/