მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.

 

 

ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

ჩვენ შესახებ

ახალი ჟურნალის გამოცემა ისეთ გლობალურ გარემოში, სადაც სამეცნიერო პუბლიკაციების ზოგადი სიჭარბეა, თამამი ნაბიჯია. ამ ჟურნალის ინიციატორებმა მაინც გადავწყვიტეთ მისი გადადგმა. გვსურს მკითხველს განვუმარტოთ ამის მიზეზები. თავად სახელი, რომელიც შეირჩა ამ ჟურნალისთვის, მრავლისმეტყ-ველია. იმ პირობებში, როდესაც ევროპაში სამეცნიერო პუბლიკაციების სიჭარბე სულ უფრო აიძულებს ახალი ჟურნალის გამოცემის მსურველებს,სტატიების ფოკუსირება ვიწრო თემატიკაზე მოახდინონ, ჩვენთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა იმის გარკვევა, რომ ზოგადისაგან განსხვავებულ, ადგილობრივ ქართულ კონტექსტში, სამართლის ჟურნალისათვის ისეთი მიმზიდველი სახელწოდება, როგორიცაა „ქართულისამართლის ჟურნალი“ ჯერ კიდევ თავისუფალი იყო. საქართველოში, რა თქმა უნდა, არსებობს საერთო პროფილის სამართლის ჟურნალები. ამავე დროს, მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილია რაიმე ფორმით რეფერირებადი. ეს დამატებითი სტიმული აღმოჩნდა ჩვენი ინიციატივისათვის, რადგან მიგვაჩნია, რომ რეცენზირება უპირველესი დააუცილებელი წინაპირობაა სამეცნიერო გამოცემის ხარისხის კონტროლისა რედაქტორისგან. ის ხელს უწყობს საკითხით დაინტერესებულ პირებს შორის სამეცნიერო არგუმენტებზე დაფუძნებულ დიალოგს და ამ მიმართულებით, საქართველოში, სამართლის სფეროში, ჩვენ ვხედავთ გაუმჯობესების საჭიროებას. გადაჭარბებული არ იქნება იმის თქმა, რომ ანონიმურად რეცენზირებად ჟურნალში სამართლებრივად აქტუალურ საკითხზე საქართველოში, პუბლიკაციის გამოქვეყნება თითქმის შეუძლებელია. ამავე დროს, ამგვარი შესაძლებლობის არსებობა, სამართალზე, როგორც თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების ქვაკუთხედზე სამეცნიერო დისკუსიის აუცილებელი ნაწილია. მისი შექმნით, იმედი გვაქვს ხელს შევუწყობთ ამგვარ დისკუსიას და შესაბამისად, ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შევიტანოთ საქართველოში კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გაძლიერებაში.ჩვენი ინიციატივა ვერ განხორციელდებოდა ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის ძალისხმევისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე. ამ მხარდაჭერით ნორვეგია აგრძელებს მსოფლიოში კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის ხელშეწყობას და როგორც ყოველთვის, ამას ხმამაღალი მადლობის მოთხვნის გარეშე აკეთებს. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებული სიამოვნებით გამოვხატავთ ჩვენ მადლიერებას ასეთი მხარდაჭერისათვის.ნორვეგიის როლი ამ ჟურნალის გამოცემაში ფინანსური თანადგომით არ შემოიფარგლება. ჩვენი სარედაქციო საბჭოს ნახევარს ნორვეგიელი იურისტები შეადგენენ. მათ მდიდარი გამოცდილება აქვთ, როგორც პრაქტიკული ისე აკადემიური მიმართულებით. ერთი შეხედვით, ქართული და ნორვეგიული სამართლებრივი კულტურა შესაძლოა ერთმანეთისაგან იმდენად განსხვავებულად წარმოვიდგინოთ, რომ ვერ დავინახოთ ქართული სამართლებრივი კულტურის განვითარებაში ნორვეგიელი იურისტების ადგილი. ამის საწინააღმდეგოდ, ჩვენ სულ სხვა იმედები გვაქვს. მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, ქართული სამართლებრივი კულტურა და იურიდიული განათლება მთლიანობაში, ისევ მყარად ეფუძნება უაღრესად ფორმალისტურ, ჰარტის წინანდელ პოზიტივიზმს. საქართველოსგან განსხვავებით, ნორვეგია, როგორც სკანდინავიის ერთ-ერთი ქვეყანა, სამართლის უფრო სოციოლოგიურ საფუძველზე დამყარების იმ სათავეებთან იდგა, რასაც შემდგომში, სკანდინავიური სამართლებრივი რეალიზმი ეწოდა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ჟურნალის რედაქტორისგან ქართული სამართლის ჟურნალის სარედაქციო პოლიტიკის წარმართვა ნორვეგიელ იურისტებთან ერთად გააძლიერებს მის წვლილს საქართველოში სამართლებრივ საკითხებზე სამეცნიერო დისკუსიის გამრავალფეროვნებაში.